Ansatte i NORTØMMER

For spørsmål om priser / leveringsbetingelser, kontakt din lokale megler.

Virkeskjøpere

Virkeskjøper - Hedmark nord

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen.

 

Tlf:+ 47 911 66 660

Send e-post »

Virkeskjøper - Elverum, Stange, Løten, Hamar

Oppgaver og fagfelt:
Distriksansvarlig Hedmark. Virkeskjøper i Elverum, Stange, Løten og Hamar.

 

Tlf:+ 47 992 68 644

Send e-post »

Virkeskjøper - Grue, Åsnes, Våler

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Grue, Åsnes og Våler.

 

Tlf:+ 47 915 80 155

Send e-post »

Virkeskjøper Grue, Åsnes, våler

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Grue, Åsnes, Våler

 

Mobil: + 47 992 58 986

Send e-post »


Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Tlf:+ 47 948 33 665

 

Send e-post »

Virkeskjøper i Odalen og Nes.

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Odalen og Nes.

Tlf:+ 47 419 15 131

 

Send e-post »

Skogkultur koordinator Hedmark

Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av ungskogpleie, markberedning og planting i Hedmark.

Utsyning av stamblokk.

 

Tlf:+ 47 917 99 723

Send e-post »

Distriktsansvarlig - Buskerud, Gudbrandsdal og Ringsaker

Distrikstansvarlig Buskerud, Oppland, Midt-Norge, markedsarbeid (kontorsted Rudshøgda)

 

Tlf: 90 74 52 89

Kontoradresse: Ringsvegen 15, 2390 Moelv

 

Send e-post »


Virkeskjøper og skogkultur Hadeland, Søndre Land, Vestre Toten.

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Hadeland, Søndre Land, Vestre Toten. (kontorsted Dokka)

 

Mobil: + 47 911 90 701

Send e-post »

Hovedansvarlig for skogkultur. Virkeskjøper Land og Valdres.

Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av planter og planting.

Virkeskjøper i Oppland, Land, Valdres og Gjøvik. (kontorsted Dokka)

Tlf:+ 47 488 91 310

 

Send e-post »

Skogkultur koordinator/ Virkeskjøper

Oppgaver og fagfelt:
Skogkultur koordinator / virkeskjøper Buskerud, Ringerike, Krøsherad, Modum, Eiker, Hole

Tlf:+ 47 469 21 523

 

Send e-post »

Virkeskjøper Buskerud - Ringerike - Krødsherad - Modum - Eiker - Hole

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Buskerud, Ringerike, Nes i Ådalen, Hole, Krødsherad og Hallingdal. (kontorsted Hønefoss)

Tlf:+ 47 912 42 980

 

Send e-post »


Virkeskjøper Numedal - Eiker - Drammen - Kongsberg

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Numedal, Kongsberg, Eiker, Drammen,Lier og Hurum.

Tlf:+ 47 900 93 219

 

Send e-post »

Skogkultur koordinator

Oppgaver og fagfelt:
Skogkultur koordinator i Buskerud og Vestfold

Tlf:+ 47 997 02 989

 

Send e-post »

Virkeskjøper/Skogkultur Mjøsregionen

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper/Skogkultur Mjøsregionen.

 

Mobil: + 47 952 83 043

Send e-post »

Virkeskjøper Sør Gudbrandsdal

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Sør Gudbrandsdal

Tlf:+ 47 959 46 661

 

Send e-post »


Virkeskjøper Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag

 

Mobil: + 47 473 44 619

Send e-post »

Virkeskjøper Trøndelag

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Tlf:+ 47 482 11 918

 

Send e-post »

Virkeskjøper Trøndelag

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Tlf:+ 47 414 32 071

 

Send e-post »

Virkeskjøper Nord Trøndelag

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Nord Trøndelag

Tlf:+ 47 918 01 125

 

Send e-post »


Distriktsansvarlig virkeskjøper Østfold - Follo

Oppgaver og fagfelt:
Distriktsansvarlig i Akershus og Østfold.

Virkeskjøper i Follo og ytre Østfold.

Tlf:+ 47 482 12 899

 

Send e-post »

Virkeskjøper Aurskog Høland

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Akershus øst for Glomma,Marker, Sørum og Aurskog Høland.

Tlf:+ 47 926 39 173

 

Send e-post »

Virkeskjøper Indre Østfold - Rakkestad - Eidsberg - Trøgstad - Marker

Oppgaver og fagfelt:
Operativ tømmeromsetning

Tlf:+ 47 913 96 691

Send e-post »

Virkeskjøper Akershus

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Akershus.

Tlf:+ 47 901 64 067

 

Send e-post »


Virkeskjøper Telemark - Agder - Vestfold

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Austagder, Telemark og Vestfold.

Tlf:+ 47 957 51 822

 

Send e-post »

Virkeskjøper Rogaland - Vestlandet

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Vestagder, Rogaland og Hordaland.

Logistikk ansvar båt.

Tlf:+ 47 916 23 779

 

Send e-post »

Skogkultur Koordinator Rogaland

Oppgaver og fagfelt:
Skogkultur Koordinator i Rogaland

Tlf:+ 47 976 75 001

 

Send e-post »

Virkeskjøper Aust-Agder, Vest Agder

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Tlf:+ 47 906 25 106

 

Send e-post »


Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Tlf:+ 47 413 20 032

 

Send e-post »

Skogkultur Koordinator Hordaland

Oppgaver og fagfelt:
Skogkultur Koordinator Hordaland

Tlf:+ 47 415 70 853

 

Send e-post »

Virkeskjøper Hordaland - Sogn og Fjordane

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland og Sogn.

Tlf:+ 47 480 52 228

 

Send e-post »

Administrasjon

Oppgaver og fagfelt:
[Sett inn her...]

Tlf:+ 47 xx xx xx xx

Mobil: + 47 xx xx xx xx

Send e-post »

Daglig leder

Oppgaver og fagfelt:
Daglig leder NORTØMMER

Mobil: + 47 90 13 33 07

Send e-post »

Controllèr

Oppgaver og fagfelt:
Logistikk massevirke

Mobil: + 47 91 51 84 43

Send e-post »

Oppgjørsansvarlig

Oppgaver og fagfelt:

Oppgjør, skogavgift, logistikk oppfølging båt.

Mobil: 92 05 34 08

Kontoradresse:
Svartbekkveien 1, 2411 Elverum

Send e-post »


Tømmerkonsulent

Oppgaver og fagfelt:
Virkeskontrakter og virkesoppgjør.

Mobil: + 47 90 94 54 06

Send e-post »

 

Kontorsted: Svartbekkvegen 1, 2411 ELVERUM.

 

 

Økonomisjef

Oppgaver og fagfelt:
Regnskap, rapportering, fordringsoppfølging, rapportering, administrasjon og prosesser.

Tlf:+ 47 952 09 039

Send e-post »

Tømmerkonsulent

Oppgaver og fagfelt:
Tømmerkonsulent

 

Mobil: + 47 995 06 646

Send e-post »

Logistikksjef

Oppgaver og fagfelt:
Logistikk

 

Mobil: + 47 975 85 903

Send e-post »


Regnskap/kontormedarbeider

Oppgaver og fagfelt:
Regnskap/kontormedarbeider

Tlf:+ 47 995 40 638

 

Send e-post »

Kontor/resepsjon (vikariat)

Oppgaver og fagfelt:
Kontor/ resepsjon (vikariat)

Tlf:+ 47 476 36 196

 

Send e-post »