Ansatte

Ansatte i NORTØMMER

For spørsmål om priser / leveringsbetingelser, kontakt din lokale megler.

FINN RELEVANTE VIRKESKJØPERE I DITT FYLKE

VIRKESKJØPERE AUST-AGDER / VEST-AGDER

Lloyd Gundersen

Regionssjef/Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

+ 47 41 32 00 32


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef /Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Rune Kile

Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

+ 47 90 62 51 06


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Torbjørn Flaat

Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

+ 47 906 67 786


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Torstein Røiseland

Virkeskjøper Kristiansand, Søgne, Songdalen, Mandal og Lindesnes

+ 47 90 70 34 24


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Kristiansand, Søgne, Songdalen, Mandal og Lindesnes

Gunvor Krogh Harestad

Skogkulturkoordinator Rogaland og Agder
Transportkoordinator Vestlandet

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Rogaland og Agder
Transportkoordinator Vestlandet

VIRKESKJØPERE AKERSHUS

Ulf Erlandsson

Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

+47 94 83 36 65


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Narve Opsahl

Virkeskjøper Akershus og Oslo

+ 47 90 16 40 67


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Akershus og Oslo

Kjetil Simonsen

Virkeskjøper Aurskog Høland

+ 47 92 63 91 73


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Aurskog Høland

VIRKESKJØPERE BUSKERUD

Knut Esbjørnsen

Regionsjef – Buskerud og Oppland, Midt Norge og Møre. Markedsarbeid

+ 47 90 74 52 89


Distrikstansvarlig Buskerud, Oppland, Midt-Norge, Markedsarbeid (kontorsted Rudshøgda)

Kontoradresse: Stolvstadvegen 9, 2360 Rudshøgda

Erik Nesthorne

Virkeskjøper Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal - Eiker - Drammen - Kongsberg

+ 47 90 09 32 19


Oppgaver og fagfelt:
Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal – Eiker – Drammen – Kongsberg

Karin Bang

Virkeskjøper i Buskerud: Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Hallingdal og Jevnaker.

+ 47 91 24 29 80


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Buskerud: Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Hallingdal og Jevnaker. (kontorsted Hønefoss)

Knut Kvale

Skogkulturkoordinator/Virkeskjøper Buskerud og Vestfold

+ 47 99 70 29 89


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator/Virkeskjøper Buskerud og Vestfold

Aashild Bang

Skogkulturkoordinator Buskerud

+ 47 46 92 15 23


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Buskerud

Magdalene Mathiesen

Lærling Buskerud

+ 47 46 84 88 79


VIRKESKJØPERE HEDMARK

Petter Kjendalen

Virkeskjøper – Elverum, Våler, Stange og Løten

+ 47 99 26 86 44


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper – Elverum, Våler, Stange og Løten

Ulf Erlandsson

Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

+47 94 83 36 65


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Ole Harald Løvenskiold Kveseth

Skogkulturansvarlig NORTØMMER, Skogkulturkoordinator Hedmark

+ 47 91 79 97 23


Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av ungskogpleie, markberedning og planting i Hedmark.
Utsyning av stamblokk.

Øystein Holtmoen

Virkeskjøper Grue, Åsnes og Våler

+ 47 99 25 89 86


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Grue, Åsnes og Våler

Ole T. Sorknes

Virkeskjøper - Grue, Åsnes og Våler

+ 47 91 58 01 55


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Grue, Åsnes og Våler.

Hans Wimmer

Virkeskjøper - Hedmark nord

+ 47 91 16 66 60


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen.

Pål-Arne Løfsgaard

Virkeskjøper i Odalen og Nes.

+ 47 48 18 41 06


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Odalen og Nes.

Henrik Tvengsberg

Virkeskjøper i Grue og Kongsvinger.

+ 47 46 88 75 78


VIRKESKJØPERE HORDALAND

Jens Manger

Regionssjef Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Virkeskjøper Hordaland

+ 47 48 05 22 28


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland

Marte Storebø

Skogkulturkoordinator Hordaland

+ 47 41 57 08 53


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Hordaland

Kristine Jacobsen

Skogkulturkoordinator Hordaland

+ 47 41 66 12 67


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Hordaland

VIRKESKJØPERE MØRE OG ROMSDAL

Knut Esbjørnsen

Regionsjef – Buskerud og Oppland, Midt Norge og Møre. Markedsarbeid

+ 47 90 74 52 89


Kontoradresse: Stolvstadvegen 9, 2360 Rudshøgda

Ivar Egil Gjøra

Virkeskjøper Møre og Romsdal

+ 47 47 34 46 19


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Møre og Romsdal,

Bent Arne Hetle

Virkeskjøper Sogn og Fjordane og Sunnmøre

+ 47 95 13 33 54


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Sogn og Fjordane og Sunnmøre

VIRKESKJØPERE OPPLAND

Knut Esbjørnsen

Regionsjef – Buskerud og Oppland, Midt Norge og Møre. Markedsarbeid

+ 47 90 74 52 89


Kontoradresse: Stolvstadvegen 9, 2360 Rudshøgda

Joakim Esbjørnsen

Virkeskjøper Mjøsregionen

+ 47 95 28 30 43


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Mjøsregionen

Endre Granum

Virkeskjøper Hadeland, Søndre Land, Vestre Toten.

+ 47 91 19 07 01


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Hadeland, Søndre Land, Vestre Toten. (kontorsted Dokka)

Håvard Granskogen

Virkeskjøper Gudbrandsdal og Nord for Mjøsbrua

+ 47 95 94 66 61


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Gudbrandsdal og Nord for Mjøsbrua

Arne Evjen Fønhus

Virkeskjøper Nordre Gjøvik, Valdres og Nordre Land

+ 47 48 08 74 93


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Nordre Gjøvik, Valdres og Nordre Land

Andreas Fougner

Skogkulturkoordinator Oppland og Hedmarken

+ 47 91 63 96 37


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Oppland og Hedmarken

VIRKESKJØPERE ROGALAND

Jens Manger

Regionssjef Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Virkeskjøper Hordaland

+ 47 48 05 22 28


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland

Audun Laugaland

Virkeskjøper Rogaland

+ 47 97 12 37 39


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Rogaland

Gunvor Krogh Harestad

Skogkulturkoordinator Rogaland og AgderTransportkoordinator Vestlandet

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Rogaland og Agder
Transportkoordinator Vestlandet

VIRKESKJØPERE SOGN OG FJORDANE

Jens Manger

Regionssjef Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Virkeskjøper Hordaland

+ 47 48 05 22 28


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland

Tom Kristian Hestad Kårstad

Virkeskjøper og Skogkulturkoordinator Sogn og Fjordane

+ 47 99 44 15 14


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper og Skogkulturkoordinator Sogn og Fjordane

Bent Arne Hetle

Virkeskjøper Sogn og Fjordane og Sunnmøre

+ 47 95 13 33 54


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Sogn og Fjordane og Sunnmøre

VIRKESKJØPERE TRØNDELAG

Knut Esbjørnsen

Regionsjef – Buskerud og Oppland, Midt Norge og Møre. Markedsarbeid

+ 47 90 74 52 89


Kontoradresse: Stolvstadvegen 9, 2360 Rudshøgda

Odd-Are Sandhaugen

Virkeskjøper Trøndelag nordre del

+ 47 91 80 11 25


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag nordre del

Sigbjørn Jenssen

Virkeskjøper Trøndelag

+ 47 48 21 19 18


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Jon Eilert Bøgseth

Virkeskjøper Trøndelag

+ 47 95 94 14 15


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Arvid Eriksen

Virkeskjøper Sør Trøndelag

+ 47 90 36 01 63


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Sør Trøndelag

VIRKESKJØPERE TELEMARK

Jørn Elvig

Virkeskjøper Telemark - Vestfold

+ 47 95 75 18 22


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Telemark – Vestfold

VIRKESKJØPERE VESTFOLD

Jørn Elvig

Virkeskjøper Telemark - Vestfold

+ 47 95 75 18 22


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Telemark og Vestfold.

Knut Kvale

Skogkulturkoordinator/Virkeskjøper Buskerud og Vestfold

+ 47 99 70 29 89


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator/Virkeskjøper Buskerud og Vestfold

Erik Nesthorne

Virkeskjøper Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal - Eiker - Drammen - Kongsberg

+ 47 90 09 32 19


Oppgaver og fagfelt:
Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal – Eiker – Drammen – Kongsberg

VIRKESKJØPERE ØSTFOLD

Ulf Erlandsson

Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

+47 94 83 36 65


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Bjørn Frøland

Virkeskjøper Østfold - Follo

+ 47 48 21 28 99


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Follo og Ytre Østfold.

Øystein Koht Norbye

Virkeskjøper Indre Østfold, Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Marker

+ 47 91 39 66 91


Oppgaver og fagfelt:
Operativ tømmeromsetning

VIRKESKJØPERE SKOGKULTUR

Ole Harald Løvenskiold Kveseth

Skogkulturansvarlig NORTØMMER, Skogkulturkoordinator Hedmark

+ 47 91 79 97 23


Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av ungskogpleie, markberedning og planting i Hedmark.
Utsyning av stamblokk.

Knut Kvale

Skogkulturkoordinator/Virkeskjøper Buskerud og Vestfold

+ 47 99 70 29 89


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator/Virkeskjøper Buskerud og Vestfold

Gunvor Krogh Harestad

Skogkulturkoordinator Rogaland og Agder
Transportkoordinator Vestlandet

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Rogaland og Agder
Transportkoordinator Vestlandet

Marte Storebø

Skogkulturkoordinator Hordaland

+ 47 41 57 08 53


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Hordaland

Aashild Bang

Skogkulturkoordinator Buskerud

+ 47 46 92 15 23


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Buskerud

Andreas Fougner

Skogkulturkoordinator Oppland og Hedemarken

+ 47 92098371


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Oppland og Hedemarken

Tom Kristian Hestad Kårstad

Virkeskjøper og Skogkulturkoordinator Sogn og Fjordane

+ 47 99 44 15 14


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper og Skogkulturkoordinator Sogn og Fjordane

ADMINISTRASJON

Per Kveseth

Daglig leder

+ 47 90 13 33 07


Oppgaver og fagfelt:
Daglig leder NORTØMMER

Erling Herland

Controllèr

+ 47 91 51 84 43


Oppgaver og fagfelt:
Logistikk massevirke

Merete Houmb

Oppgjørsansvarlig

+ 47 92 05 34 08


Oppgaver og fagfelt:
Oppgjør, skogavgift, logistikk oppfølging båt.

Lars Sæhlie

Tømmerkonsulent

+ 47 90 94 54 06


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskontrakter og virkesoppgjør.

Vegar Strand

Økonomisjef

+ 47 95 20 90 39


Oppgaver og fagfelt:
Regnskap, rapportering, fordringsoppfølging, administrasjon og prosesser.

Frode Fjærtoft

Tømmerkonsulent

+ 47 99 50 66 46


Oppgaver og fagfelt:
Tømmerkonsulent

Tommy Anderson

Logistikksjef

+ 47 97 58 59 03


Oppgaver og fagfelt:
Logistikk

Andreas Fougner

Transportkoordinator 50%

+ 47 91 63 96 37


Oppgaver og fagfelt:
Transportkoordinator Løten, Stange, Hedmarken, Gudbrandsdalen, Toten, Land og Valdres

Lisbeth Skibness

Regnskap/kontormedarbeider

+ 47 99 54 06 38


Oppgaver og fagfelt:
Regnskap/kontormedarbeider

Eva Langdalen

Kontor/resepsjon

+ 47 90 47 80 00


Oppgaver og fagfelt:
Kontor/ resepsjon

Knut Jacobsen Melum

Markedskonsulent

+ 47 94 89 60 07


Oppgaver og fagfelt:
Markedskonsulent
SkogeierWeb