Du er her: Forside / Nyhet / NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona. / ..

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

 

NORSKOG mener derfor at bestandsmålet for sesongen 2017-18 må være 4 flokker etter uttak, noe som innebærer at ytterligere ulv må tas ut innenfor forvaltningsområdet. Ved valg av flokker mener NORSKOG at jaktinteressene må vektlegges og at ytterligere uttak må foretas lengre sør og innenfor de områder som lider store tap i sin jaktbaserte utmarksnæring.  NORSKOG ber derfor om at rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtar uttak av ytterligere to grenseflokker.

 

NORSKOG mener at all lisensjakt på ulv i størst mulig grad bør samordnes med elgjakta og at jakt både innenfor og utenfor forvaltningsområdet må starte den 1. oktober og vare fram til og med den 31. mars, ikke fra 1. januar til 15.februar slik rovviltnemdene har vedtatt.  Dette vil være et viktig virkemiddel for  dempe konflikten mellom jaktinteressene og rovdyrforvaltningen.

 

Klagen fra NORSKOG på vedtak, fattet av rovviltnemdene i region 4 og 5, om fastsetting av kvote og fellingsområde for lisensfelling av ulv i og utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018 kan du lese her.

 

Andre nyheter fra NORTØMMER

NORTØMMER tilbyr kurs i Norsk PEFC Skogstandard

NORTØMMER arrangerer igjen kurs i Norsk PEFC Skogstandard versjon 2016. Å ha gjennomført kurs er obligatorisk for alle entreprenører og maskinførere som har hogstoppdrag der tømmer leveres til sertifiserte tømmerkjøpere.

Les mer »

Hogger 10 000 m3 for nye E16

Det skal bygges ny E16 mellom Eggemoen (Buskerud) og Olum (Oppland).

Les mer »

Ledig stilling som virkeskjøper

Da en av våre ansatte går over i ny jobb så søker vi ny virkeskjøper får vårt kontor på Dokka.

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland