Du er her: Forside / Nyhet / SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo / ..

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

 

Eiendomsretten er grunnlaget for viktig nasjonal verdiskaping. Hvordan utvikler eiendomsretten seg? Er det konflikt mellom eiendomsretten og allemannsretten, eller er de en gjensidig styrke for hverandre? Samfunnets respekt for privat eiendomsrett reflekteres i hvordan båndlegging av private eiendom erstattes. Interesser og verdiskapende forhold endrer seg over tid. Har erstatnings lovgivning og praksis holdt tritt med samfunnsutviklingen, eller er det på høy tid med en modernisering?

 

Marianne Reusch, jurist og spesialist i friluftsjuss. Har skrevet bøkene "Allemannsretten" (2012) og Friluftsloven med kommentarer (2016). Driver egen virksomhet og holder foredrag over hele landet og friluftslivets lover og regler.

 

"Friluftsliv på ville veier - Hva kan gjøres når allemannsretten fører til overforbruk, lovbrudd eller konflikt med grunneierens interesser?"

 

 

Geir Stenseth,  Professor, dr.juris

 

"Hvordan står eiendomsbeskyttelsen seg i Norge, målt mot moderne økonomisk forskning og internasjonale standarder? Noen aspekter ved norsk og internasjonal eiendomsbåndleggelse og ekspropriasjonsrett."

 

 Morten Dåsnes, Daglig leder, Friluftsrådenes Landsforbund

 

"Skogens betydning for friluftsliv – for trivsel og folkehelse. Samarbeid om flerbruk bygd på eiendomsretten og allemannsretten."

 

Yngve Holth, Leder av konsulentavdelingen i NORSKOG

 

"Eiendomsrett som utgangspunkt for verdiskapning."

 

Diskusjon med salen etter innleggene.

 

Påmelding til firmapost@norskog.no eller telf . 48 17 10 00 innen 25.sept. Gratis inngang

Andre nyheter fra NORTØMMER

Nortømmer anbefaler nye skogbruksplaner!

Ulf Erlandsson er tømmermegler i Nortømmer, og er hovedkontakt for Eidskog. Nortømmer omsetter nasjonalt ca 1,7 millioner kubikkmeter tømmer årlig, og møter stadig på utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser. Det er en av årsakene til at også Nortømmer oppfordrer skogeiere til å bestille nye skogbruksplaner nå

Les mer »

NORTØMMER tilbyr kurs i Norsk PEFC Skogstandard

NORTØMMER arrangerer igjen kurs i Norsk PEFC Skogstandard versjon 2016. Å ha gjennomført kurs er obligatorisk for alle entreprenører og maskinførere som har hogstoppdrag der tømmer leveres til sertifiserte tømmerkjøpere.

Les mer »

Hogger 10 000 m3 for nye E16

Det skal bygges ny E16 mellom Eggemoen (Buskerud) og Olum (Oppland).

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

 

Nortømmer anbefaler nye skogbruksplaner!

Ulf Erlandsson er tømmermegler i Nortømmer, og er hovedkontakt for Eidskog. Nortømmer omsetter nasjonalt ca 1,7 millioner kubikkmeter tømmer årlig, og møter stadig på utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser. Det er en av årsakene til at også Nortømmer oppfordrer skogeiere til å bestille nye skogbruksplaner nå