Du er her: Tema / Selge skog / Avtale med entreprenør / ..

Avtale med entreprenør

 

 

NORTØMMER anbefaler skogeier å tegne skriftlig avtale med entreprenør, for å unngå misforståelser. Under Skjemaer på denne hjemmesiden finnes enkle avtalemaler som kan brukes.

 

Skogeier har ansvar for at underleverandør gjennomfører skogsarbeid etter offentlige bestemmeler som vern av helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med inngåtte avtaler og tariffbestemmelser for norske lønns- og arbeidsvilkår. En skal også påse at de som utfører hogst og andre skogbrukstiltak har tilstrekkelig kompetanse.

 

Ta gjerne kontakt med din lokale virkeskjøper for å finne frem til entreprenør.

 

 

 

 

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland