Du er her: Tema / Tømmersalg / ..

Tømmersalg

 

 

NORTØMMER kjøper tømmer til gode priser over hele Norge. Vi er fleksible og garanterer oppgjør til rett tid. Vi har lang erfaring og har avtale med dyktige entreprenører og transportører.

 

Norskogs medlemmer som også er Nortømmers eiere, er profesjonelle skogbrukere. Retten til å eie og selv disponere eiendom og verdier er den grunnleggende filosofien i miljøet. Bare stor aktivitet og betydelig samfunnsnytte av skogbruket kan sikre eiendomsretten. Vi vet samtidig at prisen for skogeiers tømmer må holdes på et høyt nivå for at aktiviteten skal opprettholdes eller økes fra dagens nivå. NORTØMMER er rendyrket for dette formålet, og har ingen bindinger til industri. Vår oppgave er ene og alene å stimulere til skarp konkurranse om tømmerstokken, slik at flere skogeiere ser verdiene og høster av ressursene. NORTØMMER ivaretar utelukkende skogeiers interesser og tar ingen margin som skal investeres. Vi kan skogbruk og er ikke investorer. Hvordan skogeier skal bruke sine penger overlater vi derfor til skogeieren selv, sammen med et riktig oppgjør for tømmeret.    

 

Finn din virkeskjøper her.

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland