Du er her: Tema / Planting / ..

Planting

 

Nortømmer tilbyr planting. Vi har plantemannskap med stor erfaring og kunnskap, samt gode leverandører av plantematriale. Planting kan finansieres med midler fra skogfond.

Kontakt lokal virkeskjøper eller skogkulturansvarlige Vidar Lysnes tlf: 488 91 310 og Ole Harald Løvenskiold Kveseth tlf: 917 99 723.
 

Fremtidsskogen skapes av det vi gjør i dag. Det er mange funksjoner som skal ivaretas fra volumproduksjon til karbonbinding. Samtidig skal fremtidsskogen tåle utfordringer vi ikke ser i dag. Spesielt i forhold til endret klima, med økt fuktighet, høyere temperatur, mer vind og insekter. Riktig og resistent plantemateriale med optimal tetthet er beste sikkerhet for den langsiktigheten som er grunnmuren i profesjonell skogforvaltning. Dagens økonomiske virkemidler er utformet over samme tanke, og gjør det gunstig å gjøre det rette. NORTØMMER formidler det fremste av plantemateriale, gjør plantejobben og bistår skogeier i den økonomiske planleggingen. Vi er der for deg også når den siste tømmerbilen har dratt. 

NORTØMMER har via sitt datterselskap Glåmdal skogservice AS generalagenturet fra SCA på JackPot, som er en tredje- generasjons kvalitetsplante med optimal rotutvikling.

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland