Du er her: Tema / Ungskogpleie / ..

Ungskogpleie

 

Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst. Ungskogpleie kan finansieres med skogfond og i de fleste kommuner gis det også statsbidrag.

Nortømmer har lang erfaring og kompetanse innen ungskogpleie. Kontakt våre skogkulturkoordinatorer for bestilling. Ole Harald Løvenskiold Kveseth, tlf: 917 99 723, Vidar Lysnes, tlf: 488 91 310 eller Knut Kvale, Tlf: 997 02 989.


 

 

Verdien i skog avhenger mye av kvaliteten på tømmeret og driftsforholdene. Sorteringsjobben man gjør gjennom ungskogpleien er ofte undervurdert, noe som svekker veksten for de beste trærne og øker samtidig driftskostnadene. Bevisste skogeiere tar denne jobben på alvor. De øknomiske ordningene for slike investeringer er gunstige, og er en god investering i framtidsskogen. Det er avgjørende for deg som eier at sorteringen av fremtidens virkeskapital er både kunnskapsbasert og effektiv. NORTØMMER tilbyr et kompetent apparat for å få jobben gjort raskt og fagmessig.

 

 

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland