Du er her: Tema / Skogsertifisering / PEFC ISO 14001 og FSC™ / ..

PEFC ISO 14001 og FSC™

NORTØMMER er miljøsertifisert etter ISO 14001 og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. Vi har også sertifikat for sporbarhet i tømmeromsetning (PEFC ST 2002:2013). I tillegg har NORTØMMER tilbud om mer eiendomsvis gruppesertifisering i systemet FSC™ (FSC-C103857).
 

 

Miljøsertifisering

PEFC-sertifiseringen er en sertifisering av NORTØMMER som omsetningskanal mot industri og en gruppesertifisering av våre tømmerleverandører som sikrer en bærekraftig skogforvaltning på eiendommene. PEFC Norge krever at gruppesertifikatholder skal være sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001. Se omfanget av vårt miljøstyringssystem her.

FSC™ sertifiseringen er mer eiendomsfokusert og en ordning hvor NORTØMMER som gruppeleder organiserer de eiendommer som ønsker dette, og kommer i tillegg til PEFC sertifiseringen.

Sertifiseringene skal sikre at vi tar nødvendige miljøhensyn i vår virksomhet og at vi også tar ansvar for at det drives et langsiktig økonomisk lønnsomt og sosialt akseptabelt skogbruk. Ordningene gjør det mulig å merke tømmeret som videreforedlet produkt med PEFC og FSC logo. Dette gir et fortrinn og en merverdi i markedet.

Ferdige produkter som selges med FSC merke, er ikke nødvendigvis produsert utelukkende av fullverdig FSC-sertifisert tømmer. Enkelte av NORTØMMER sine kunder produserer papir og trevarer som er merket med såkalt FSC Mixed. Det betyr at opptil 30 % av råstoffet kan stamme fra andre skoger enn de som er 100 % FSC sertifisert.  Denne kategori tømmer er kontrollert (FSC Controlled Wood), men ikke sertifisert.  For å kunne omsette dette har vi et FSC CoC/CW sertifikat. I det ligger at vi bl.a. følger et system for tilbørlig aktsomhet. Spesielt vurderer vi risiko i skogområder der tømmerhogst kan true høye bevaringsverdier (hight conservation value- HCV).

Miljøstyringssystemene i NORTØMMER AS innebærer et systematisk arbeid med å gjennomgå og forbedre våre rutiner og innsats for miljøet. Om du har spørsmål om miljøsertifiseringen eller vil klage på hvordan skogtiltak er planlagt eller gjennomført, les mer om prosedyre her.

 

Miljøledelsen for NORTØMMER ivaretas av fagfolk i NORSKOG. Skogsjef Erling Bergsaker har et spesielt ansvar for FSC™ mens skogrådgiver Tormod Dale følger opp Norsk PEFC skogsertifiseringssystem. Narve Opsahl i NORTØMMER er sporbarhetsansvarlig for de to sertifikatordningene.

  

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland