Du er her: Tema / Skogsertifisering / FSC™ (FSC-C103857) / ..

FSC™ (FSC-C103857)

 

 

For skogeiere hvor det er grunnlag for ytterligere miljøytelser ut over de krav som følger av norsk lovgivning og skognæringens standard for bærekraftig skogbruk, skal NORTØMMER legge til rette for frivillig videre utvikling av miljøinnsatsen gjennom gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Council™ - lisensnr FSC - C103857 og omsetning av deres virke gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering (Chain og Custody). NORTØMMER skal for alt arbeid som gjøres for FSC  gruppen legge opp til at FSC prinsipper og kriterier blir fulgt.

Alle eiendommer som deltar i FSC-gruppen må ha utarbeidet en landskapsplan. Denne må være gjort offentlig tilgjengelig i sin helhet eller som et sammendrag. Dette kan gjøres på eiendommens egen hjemmeside eller på Nortømmer sin side her.

 

 

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland