Du er her: Tema / / Om Nortømmer / ..

Om Nortømmer

NORSKOG ble etablert av aktive skogeiere i 1950. I Norskog var det en egen tømmeravdeling hvor omsetningen av medlemmenes massevirke volum var hovedformålet. I mai 1998 ble Nortømmer As etablert for å rendyrke tømmeromsetningen og med et klart mål om å  øke konkurransen i tømmermarkedet.

NORTØMMER AS er et heleid datterselskap av skogeierorganisasjonen Norskog.

 

Organisasjon

 

Styret
Styret i Nortømmer består av styreformann Arne Rørå. Nestleder Per Hembre, og styremedlemmer Anders Chr. Haneborg, Jens Chr. Delphin, Terje Kristoffersen, Anders Børstad og Erik Tømmeraas Veiby.

Omsetning
Nortømmer har hatt en jevn og god vekst siden etableringen. I løpet av første år som eget selskap omsatte Nortømmer i 1998 104 000 kubikkmeter tømmer. I 2008 omsatte Nortømmer 640 000 kubikkmeter tømmer og i 2013 ble det omsatt    1 300 000 kubikkmeter.

Lokalisering
NORTØMMER har sitt hovedkontor i Elverum, samt distriktskontorer i forskjellige geografier.

Fleksibilitet
Fordi vi opererer i hele Norge, har vi god oversikt over hvilke muligheter som finnes til enhver tid. Vi er fleksible mhp å flytte volumer, flytte driftsapparat og finne løsninger som passer leverandøren. Vi kan også inngå rotkontrakter.

Enkel administrasjon
Vi oppfordrer skogeier til å delta aktivt av planlegging og drift på egen eiendom. Der det er ønskelig kan vi ta planlegging og organisering av tømmerdrift.

Tjenester
I likhet med andre tømmerkjøpere, tilbyr vi nettbaserte løsninger til skogeier, der skogeier kan følge med på egne innmeldinger, innmålt tømmer, oppgjørsfakturaer osv.
Ved behov for faglig veiledning (planlegging, utmarksutnyttelse, skatt/økonomi, ungskogpleie m.m) har vi mulighet til å trekke inn NORSKOGs konsulentavdeling.

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland