Du er her: Tema / / Om Nortømmer / ..

Om Nortømmer

NORSKOG ble etablert av aktive skogeiere i 1950. I Norskog var det en egen tømmeravdeling hvor omsetningen av medlemmenes massevirke volum var hovedformålet. I mai 1998 ble Nortømmer As etablert for å rendyrke tømmeromsetningen og med et klart mål om å  øke konkurransen i tømmermarkedet.

NORTØMMER AS er et heleid datterselskap av skogeierorganisasjonen Norskog.

 

Organisasjon

 

Styret
Styret i Nortømmer består av styreformann Arne Rørå. Nestleder Per Hembre, og styremedlemmer Anders Chr. Haneborg, Jens Chr. Delphin, Christian P. Mathiesen, Christian Anker - Rasch.

Omsetning
Nortømmer har hatt en jevn og god vekst siden etableringen. I løpet av første år som eget selskap omsatte Nortømmer i 1998 104 000 kubikkmeter tømmer. I 2008 omsatte Nortømmer 640 000 kubikkmeter tømmer og i 2013 ble det omsatt    1 300 000 kubikkmeter.

Lokalisering
NORTØMMER har sitt hovedkontor i Elverum, samt distriktskontorer i forskjellige geografier.

Fleksibilitet
Fordi vi opererer i hele Norge, har vi god oversikt over hvilke muligheter som finnes til enhver tid. Vi er fleksible mhp å flytte volumer, flytte driftsapparat og finne løsninger som passer leverandøren. Vi kan også inngå rotkontrakter.

Enkel administrasjon
Vi oppfordrer skogeier til å delta aktivt av planlegging og drift på egen eiendom. Der det er ønskelig kan vi ta planlegging og organisering av tømmerdrift.

Tjenester
I likhet med andre tømmerkjøpere, tilbyr vi nettbaserte løsninger til skogeier, der skogeier kan følge med på egne innmeldinger, innmålt tømmer, oppgjørsfakturaer osv.
Ved behov for faglig veiledning (planlegging, utmarksutnyttelse, skatt/økonomi, ungskogpleie m.m) har vi mulighet til å trekke inn NORSKOGs konsulentavdeling.

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland