Du er her: Tema / Miljøpolitikk / Grunnleggende krav / ..

Grunnleggende krav

 

 

Grunnleggende krav til virke som NORTØMMER kan kjøpe.

 

 

NORTØMMER ønsker å være en seriøs samarbeidspartner for skogeiere og skogindustri, som tar det nødvendige samfunnsansvar som forventes av en ansvarlig næringsaktør i skogsektoren.

NORTØMMER innehar ulike miljøsertifikat som styrer vårt innkjøp av tømmer. Sertifikatene bygger på noe ulike standarder, men alt tømmer som vi kjøper skal som et minimum oppfylle følgende krav:

  • Vi kjøper ikke virke fra illegal hogst.
  • Vi kjøper ikke virke som i sin produksjon bygger manglende overholdelse av tradisjonelle og sivile menneskerettigheter.
  • Vi kjøper ikke virke fra skog av høye bervaringsverdier.
  • Vi kjøper ikke virke fra, eller på annen måte bidrar til omlegging av naturskog til plantager.
  • Vi kjøper ikke virke fra, eller på annen måte bidrar til bruk av genmodifiserte trær.

 

Elverum 28. juni 2014

 

 

Per Kveseth

Daglig leder.

 

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland