Du er her: Tema / Skogtjenester / Tømmerhandel / ..

Tømmerhandel

NORTØMMER - på skogeierens side for økt konkurranse i markedet!

Tømmer er medlemmenes viktigste inntektskilde, og vi er opptatt av at skogeier skal ha høyest mulig pris. Vi vektlegger også høy kvalitet på investeringene som legges ned i skogen før den skal hogges, og tilbyr hele produktspekteret fra planting til ungskogpleie og tynning.  

Avvirkning   Tynning   Planting og foryngelse   Ungskogpleie   Bioenergi  

Det er bakgrunnen for at vårt datterselskap NORTØMMER er etablert. NORTØMMER gir skogeieren alternative avsetningsmuligheter og skaper konkurranse om tømmeret i markedet. Virksomheten er landsdekkende og omsetter årlig ca 950.000m3 virke. NORTØMMER kjøper alle sortimenter virke. Samtidig tilbyr vi alle typer skogtjenester, fra planting og ungskogpleie til gjennomføring av skogsdrifter. NORTØMMER garanterer skogeierne riktig oppgjør til riktig tid.


Avvirkning
NORTØMMER har ingen eierposter i industri eller sagbruk. Vår målsetting er utelukkende å gi høyest mulig overskudd fra oppdrag vi får fra skogeieren. Gode avsetningskanaler mot kjøpergrupper innen treforedling og sagbruk, både nasjonalt og internasjonalt, gjør at vi klarer å holde konkurransedyktige priserer. NORTØMMER tilbyr et velutviklet system for logistikk, et fungerende driftsapparat og garanti for oppgjør.

 

Tynning
Tynning av skog kan gi et forskudd på avkastningen og samtidig heve kvalitetstilveksten i det gjenværende bestandet. En gjennomtenkt tynning er et godt tiltak for å utvikle og forvalte skogen. Med variert utvalg av maskiner utfører vi den tynningsformen skogeier ønsker, kvalitetssikret av kyndige medarbeidere.

 

Planting og foryngelse
Planting gir gode resultat på de fleste granskogtyper. En vellykket planting gir det nye bestandet en rask start, og er særlig viktig i områder med kraftig konkurrerende vegetasjon. Markberedning er et godt tiltak både for planting og naturlig foryngelse. NORTØMMER svarer gjerne på spørsmål angående foryngelse, og har godt kvalifisert mannskap til å utføre arbeidet.


Ungskogpleie
Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst. Merinntekten mot slutten av omløpet forsvarer derfor investeringen i ungskogpleie.
En riktig avstandsregulert skog er alltid mer verdifull enn en skog som enten er regulert feil eller ikke pleiet i det heletatt. NORTØMMER har den kompetanse og erfarenhet som trengs for en effektiv og virkningsfull ungskogpleie.


Bioenergi
Bioenergi er i den spede begynnelse her til lands sammenlignet med våre nærmeste naboland. Mulighetene kan fort gi en mangedobling av bioenergibruken i Norge, og det legges ned store ressurser for å stimulere til bruk av bioenergi. NORTØMMER har i dag samarbeidsavtale med flere entreprenører som utfører innsamling av grot, heltredrift med klipp, flishogging og transport over det meste av Norge.


Ulike produkter - en ting felles!

Drivkraften i NORTØMMER et glødende ønske om å levere tjenester slik at du som skogeier blir fornøyd. Vi vet at skogeiere har forskjellige behov. Desto viktigere blir det å ha dyktige medarbeidere som kan sitt fag, leverer riktige tjenester til avtalt tid og på gode betingelser. Vi selger virke til alt fra små lokale sagbruk i Norge til store internasjonale konsern. Dette gir NORTØMMER en unik innsikt i virkesmarkedet i både inn- og utland. Eksport av virke er et ledd i å sikre avsetning for tømmer i tider da norsk industri etterspør mindre råstoff, og for å skape konkurranse om det fantastiske produktet norske skogeiere produserer. Vi tror at årsaken til vår positive utvikling er at fornøyde kunder og leverandører er målsettingen for det vi gjør.


NORTØMMER er stor nok for de største oppdragene – men liten nok til å bry seg om den enkelte kunde!

Gå til NORTØMMERs egne hjemmesider

 

Bransjenytt fra inn- og utland