Du er her: Tema / Skogtjenester / Skogsertifisering / ..

Skogsertifisering

Sertifisering er en forutsetning for å kunne levere tømmer fra en skogeiendom. For NORSKOG er skogeierens økonomi i sentrum for alt vi foretar oss. Derfor ønsker vi at skogeier skal ha frihet til å velge et sertifiseringssystem som passer og samtidig gir høyest mulig avkastning. NORSKOG tilbyr derfor sertifiseringsløsninger som er praktisk og økonomisk tilpasset den enkelte skogeiers drift. Skogeiers forvalteransvar er overordnet.

I tråd med dette tilbyr NORSKOG to forskjellige ordninger:

Den enkleste ordningen er en kostnadsfri miljøavtale med NORTØMMER AS. Sertifiseringen er basert på Norsk PEFC skogstandard, og er et system for dokumentasjon på at retningslinjene er fulgt. Ordningen er en del av omsetningsrutinene gjennom NORTØMMER AS og forutsetter at tømmerpartiet omsettes gjennom en virkeskontrakt med selskapet. En forplikter seg da til å følge standardens krav til produksjon, miljø og sosiale hensyn i  hele skogforvaltningen. I dette systemet kan skogeier også selge tømmer etter FSC™ standard.

Den andre muligheten er å delta i ordningen til Norsk Skogsertifisering AS. Sertifiseringen er på eiendomsnivå, og forutsetter en noe mer aktiv deltakelse fra skogeierens side. Systemet gir til gjengjeld uavhengighet i forhold til hvem som kjøper tømmeret, slik at skogeier kan selge miljøsertifisert virke til alle aktuelle kjøpere. Systemet er basert på ISO 14001 og Norsk PEFC skogstandard. Dette er en såkalt avtalebasert gruppesertifisering. Opplæring, support, løpende oppdatering og internrevisjoner inngår i systemet.

Les mer på websidene til Norsk Skogsertifisering AS

 

Bransjenytt fra inn- og utland