Du er her: Tema / Skogtjenester / Internasjonale tjenester/aktiviteter / ..

Internasjonale tjenester/aktiviteter

Konsulentmiljøet i NORSKOG er spesialisert på operativ skog- og utmarksforvaltning, og er blant de største tilbyderne av slike tjenester i det internasjonale markedet. Oppdragene spenner fra verdsetting av arealer for kjøp og salg, til utvikling av forvaltningsverktøy og naturbasert reiseliv.  

Skog er globalt sett en av våre viktigste miljøfaktorer. Samtidig er skog og skogprodukter viktig for lokal verdiskaping i mange verdenshjørner. Bærekraftig ressursforvaltning og verdiskapning er grunnleggende for reduksjon av fattigdom og bedring av menneskers levevilkår. Langsiktig anvendelse av skogressursene har vært viktig også for utviklingen av vår egen velferd og har gitt solide kunnskaper om forvaltning og utnyttelse av ressurser. Våre erfaringer og kunnskap er direkte overførbar til andre land i utvikling.

Bærekraftig ressursforvaltning er den grunnleggende filosofi for all virksomhet i NORSKOG både innen forvaltning, forskning og utvikling og næringsutvikling. En langsiktig ressursforvaltning der det tas hensyn til sosiale, økonomiske og økologiske forhold vil gi et godt livsmiljø for mennesker, dyr og planter. Dette gir muligheter for verdiskaping og utvikling.

Fagmiljøet i NORSKOG har sterk internasjonal forankring, og bidrar i prinsippet med to kategorier oppdrag utenfor landets grenser. Gjennom paraplyorganisasjonen Norwegian Forestry Group, der NORSKOG drifter sekretariatet, kanaliseres norsk skog- og utmarksfaglig spisskompetanse til bistandsprosjekter over store deler av verden. Erfaring viser at norske skog- og utmarkskonsulenter er både anerkjent etterspurt i internasjonal målestokk.

Når det gjelder NORSKOG’s kompetanse innenfor skogøkonomi og digital håndtering av kart- og ressursdata, retter virksomheten utenlands seg hovedsakelig mot kommersielle miljøer. Dette kan være aktører som ønsker å kjøpe skog, etablere plantasjer, lage forvaltningsplaner mm.

NORSKOG leverer tjenester med en skandinavisk tilnærming innen feltene naturressurs-forvaltning, skogforvaltning, miljøvurderinger, planlegging, GIS, næringsutvikling i utmark, skogpolitikk og organisasjonsutvikling, trebearbeidende industri og bioenergi.

NORSKOG har for øvrig gjennom en årrekke drevet forretningsvirksomhet utenfor Norge, og eier andeler av skog både i Europa og Sør-Amerika. Formålet med dette er å bruke det vi kan best, for å bidra til utvikling der vi opererer og samtidig sikre inntjening for organisasjonen. I tillegg utvikler vi erfaring som grunneier utenfor landet som er nyttig for våre kunder.   

Medarbeiderne i NORSKOG har betydelig erfaring fra en rekke prosjekter, hovedsakelig i Russland, Baltikum, Balkan, Øst-Afrika og Mellom-Amerika.

For mer informasjon se www.norskog.org

Kontakt: Øystein Aasaaren

Bransjenytt fra inn- og utland