Du er her: Tema / Skogtjenester / FoU / ..

FoU

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid) er viktig for utviklingen av skogbruket, og er en viktig del av arbeidet i NORSKOG. I tillegg til den viktige grunnforskningen ved de større forskningsinstitusjoner vektlegger NORSKOG betydningen av prosjekter, fordi de skaper praktiserbare løsninger for næringen. 

 

Konsulentavdelingen i NORSKOG er til enhver tid involvert i ulike prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av å utvikle skog- og utmarksnæringen i Norge, og bidrar med vår kompetanse gjennom flere FoU-prosjekter, oftest i samarbeid med de ulike forskningsmiljøer. Flere av prosjektene er internasjonale, organisert av Norwegian Forestry Group.

Grunnen til at NORSKOG deltar i slike prosjekter er primært for å ta aktivt del i utviklingen av bransjens fremtid.
Samtidig utvikler vi kompetanse gjennom betalte oppdrag og blir et attraktivt arbeidsmiljø for ambisiøse fagpersoner. Dette er viktig for å holde det faglige nivået skjerpet i organisasjonen. For næringspolitikken i NORSKOG er denne humankapitalen vår viktigste innsatsfaktor for næringsorienterte løsninger. 

For beskrivelser og eventuelle prosjektrapporter fra disse prosjekter, se informasjon fra de ulike prosjektene her

Bransjenytt fra inn- og utland