Du er her: Tema / Eiendomsutvikling / Kraftproduksjon / ..

Kraftproduksjon

Mange eiendommer har vindforhold, vann eller elver som kan være aktuelle for utbygging til kraftproduksjon. Stadig flere grunneiere har blitt oppmerksomme på lønnsomheten i slike prosjekter. For å drive næringspolitikk på dette feltet tok NORSKOG initiativet til å samle eiere og utbyggere av småskala kraftproduksjon til en egen forening. Foreningen kalles Småkraftforeninga.

Foreningen representerer de som enten eier småkraftverk, ønsker å bygge ut, eller på annen måte har spesiell interesse for småkraftnæringen. I januar 2014 har foreningen 250 kraftverk i drift. Til sammen er det rundt 550 medlemmer og rundt 35 støttemedlemmer i organisasjonen.

Gode kraftprosjekter er interessante som investeringsobjekter blant aktører i kraftbransjen. Mange har derfor solgt sine fallretter til eksterne utbyggere. På denne måten unngår grunneieren risiko, men får samtidig en liten andel av overskuddet. Småkraftforeninga er kjent i markedet og gir råd til medlemmene. Vi arrangerer også Småkraftdagane som er en av de største fagmessene for små kraftverk i verden. Småkraftdagane er rettet mot medlemmer i Småkraftforeninga, private og offentlige kraftselskap som bygger og driver små kraftverk, konsulenter, entreprenører, firma som leverer tjenester og utstyr og den offentlige forvaltningen. 

Kontakt: Knut Olav Tveit

Bransjenytt fra inn- og utland