Du er her: Tema / Plan og karttjenester / Skogbruksplan / ..

Skogbruksplan

Skogbruksplanen skal være skogforvalterens viktigste redskap og må være pålitelig. FORAN opererer i skjæringsfeltet mellom digital høyteknologi og biologisk produksjon. Virksomheten er et konglomerat av fagmiljøer som sammen leder an mot målet om riktige ressursoversikter og tilpassede forvaltningsplaner, til konkurransedyktige priser. 

Konkurranse er viktig for å stimulere til faglig utvikling og kostnadseffektivitet. Et eksempel er skogbruksplanlegging. En skogbruksplan er kostnadskrevende, men samtidig viktig som verktøy for å sikre en strukturert, økonomisk og langsiktig forvaltning av skogeiendom. Derfor etablerte NORSKOG taksteselskapet FORAN sammen med Glommen Skog BA, for å sikre både prismessig og faglig konkurranse.

Kjernevirksomheten er innsamling, bearbeiding og analyse av geografisk kartlagte ressursdata. Teknologien og kompetansen er anvendbar innenfor ulike virksomhetsområder og er like nyttig til planer for linjerydding i nettselskaper som til skogbruksplaner for skogeiere.

Også markedet stiller strenge krav til dokumentasjon. Tilpassede planer og ulike planverktøy blir derfor stadig viktigere for å innarbeide de krav som stilles til den praktiske utøvelsen av skogbruket. Eksempelvis har miljøregisteringer blitt obligatorisk for de som vil levere tømmer. FORAN AS har bl.a. utviklet egne modeller for bruk av GPS for kvalitetssikret innmåling av miljøelementer og skogfaglige opplysninger i felt. Dette gir høy effektivitet, og god presisjon. Vår filosofi er å tilby de produktene eller løsningene som kunden har behov for på en mest mulig kostnadseffektiv måte. FORAN involverer kunden og lager skreddersydde løsninger.

FORAN Norge er en del av FORAN Group, som opererer i Skandinavia, Baltikum, Polen, Ukraina og Russland.


I Norge har FORAN sitt hovedkontor på Elverum i Hedmark.    

Kontakt: www.foran.no

Bransjenytt fra inn- og utland