Du er her: Tema / Plan og karttjenester / Programvare / ..

Programvare

Linnea - Datasystem for skogforvaltning 

LINNEA er et forvaltningssystem for operativt skogbruk. Systemet består av en avansert database med skjermbilder og tilhørende funksjoner for å forvalte et skogområde gjennom å ha en eller flere skogbruksplaner operativt på PC (eller nettverk). Bestandsbasen kommuniserer mot digitale skogkart i ArcGIS10  

Les mer

 

VeiGIS

NORSKOG har i samarbeid med Løvenskiold Vækerø og InterNova AS utviklet en veidatabase, slik at eiendommen kan sørge for å ha en god oversikt over alle veier, bommer, broer, stikkrenner mm. på eiendommen.
Etterhvert som det blir stadig færre ansatte på eiendommene øker behovet for å ha rasjonelle systemer og rutiner for håndtering av denne informasjonen, slik at en f.eks. kan ha god oversikt over når de enkelte veier sist ble høvlet eller om veiene har god nok bæreevne.
Informasjonen i databasen er koblet mot data i ArcGIS, slik at en kan visualisere og søke frem ønsket informasjon. Programmet er utviklet i Access2010 og forutsetter at både Access2010 og ArcGIS10 eller nyere er installert.
Programmet kan installeres på enkeltstående PC eller på server.

For ytterligere informasjon - kontakt Jens Kolstad, tlf. 913 35 485 / jens.kolstad@norskog.no

Last ned brosjyre/informasjonsblad

 

Brukertips ArcGIS

Her er det en oversikt over nyttige utvidelser eller skript for for ArcGIS (hovedsakelig for ArcMap). Testet av Jens Kolstad, NORSKOG. "Tips og triks" er også inkludert.

 

Gratis GIS programvare

ArcGIS Explorer Desktop er et gratis GIS visningsprogram (kan altså ikke endre kartdataene) som gir deg en enkel måte å utforske, visualisere og dele GIS informasjon. Kan benyttes med ArcGIS Online bakgrunnskart og lag.
 

MapWindow GIS 4.x  er et gratis,open-source, desktop GIS. MapWindow er mer enn bare en Data Viewer (innsynsverktøy). Det er et utvidbar geografisk informasjonssystem. Dette betyr at avanserte brukere eller utviklere kan skrive plug-ins for å legge til ekstra funksjonalitet (modeller, spesielle seere, hot-link handlere, data redaktører, osv.) og formidle dem videre til en rekke av brukernes kunder og sluttbrukere.

MapWindow inneholder standard GIS datavisualiseringsfunksjoner samt dbf attributt tabell redigering, shapefile redigering og data konverteringsprogrammer. Dusinvis av standard GIS-formater støttes, inkludert shapefiler, GeoTIFF, ESRI ArcInfo ASCII og binære nett.
 

Programmet kan anbefales for brukere som ikke ønsker å investere i kommersiell GIS programvare.

Skogbruksplan på iPhone eller iPad

Det finnes forskjellige programmer/apper en kan benytte for å få vist sine egne kartfiler, f.eks. bestandskartet på iPad eller iPhone. En forutsetning for dette er at en har bestandsflatene (samt andre kartfiler en ønsker å ha med) i shape-format. (ArcView/ArcGIS format) 

Les mer om dette her

iGIS

Norskog har i september 2012 testet ut appen iGIS (som kan lastes ned gratis fra App Store) både på iPhone og iPad med bestandsdataene for en av norges størse skogeiendommer (ca. 12.000 bestandsflater), og det fungerer bra. Hastigheten er naturligvis bedre på iPad enn på iPhone . Med iGIS kan en editere, dvs. endre, på dataene. F.eks. gå opp nye bestandsgrenser, eller registrere nye kulturminner, og angi attributter/egenskaper for de elementene en registrerer. Nøyaktigheten på GPS possisjonen på iPhone / iPad har vi ikke kontrollerti tett skog.

 

GISRoam

GISRoam er enda ikke (pr. september 2012) testet av NORSKOG, men de som har benyttet denne appen er fornøyd. Vi har som målsetning å teste denne også.
 

 

Bransjenytt fra inn- og utland