Du er her: Tema / Forvaltning / Skogforvaltning / ..

Skogforvaltning

Gode beslutninger i riktig rekkefølge og på rett tidspunkt, er styrende for avkastningen fra skog. Like viktig er oversikt over mulighetene i markedsmulighetene og skattemessig planlegging. NORSKOG tilbyr skreddersydde modeller for forvaltning av skog, enten kunden ønsker en totalforvaltning av eiendommen eller bistand i deler av arbeidet. 

NORSKOG forvalter i dag skog for private skogeiere. Forvaltningsoppdragene er av varierende omfang, fra fullstendig bestyrelse med ansvar for budsjettering, skogsdrift, tømmeromsetning, eiendomsutvikling, regnskap m.m. til enklere modeller der vi utfører oppgaver som eier selv ikke ønsker å ha ansvaret for. Forvaltningen gjennomføres enten av egne ansatte eller gjennom underleverandører.

Kontakt: Erling Bergsaker
 

Bransjenytt fra inn- og utland