Du er her: Tema / Faglig bistand / Skatterådgivning / ..

Skatterådgivning

Økonomisk forståelse er en forutsetning for all næringsutøvelse. NORSKOG har derfor utviklet et sterkt økonomifaglig miljø som dekker fagfeltet fra skogøkonomi og skatt til regnskapsføring

Økonomifaget et viktig element i forvaltningen
av skog- og utmarkseiendom, fordi produksjonen er langsiktig og næringen har en rekke ulike skattemessige og regnskapstekniske modeller.

Tilpasning av driften ved avslutning og oppstart av eierskapet, gjennomsnittsligning, skogfondsordning og gevinstbeskatning ved salg er noen eksempler som gir betydelige økonomiske fordeler hvis ordningene brukes riktig og i tide. Tilsvarende kan konsekvensen være unødvendig merbeskatning hvis de ikke brukes planmessig og riktig.

NORSKOG tilbyr regnskapsføring for eiendommer der vi bestyrer eiendommen på vegne av eieren. Når det gjelder skatterådgivning er dette et tilbud til både medlemmer og andre oppdragsgivere.

Kontakt: Benthe Løvenskiold - 918 78 054

Bransjenytt fra inn- og utland