Du er her: Tema / Faglig bistand / Offentlige prosesser / ..

Offentlige prosesser

Arealforvaltning generelt, og særlig innenfor landbruket, er sterkt regulert. De fleste nye tiltak på en eiendom må derfor oftest igjennom en grundig offentlig behandling. Som privatperson er det vanskelig å bli hørt i slike prosesser. Derfor har arbeid med lokale og sentrale myndigheter, politiske miljøer og media blitt et eget tilbud fra NORSKOG.

 

De ulike delene av offentlig forvaltning har den daglige styringen med rammebetingelsene vi må forholde oss til. I mange saker er vi avhengige av samarbeid og forståelse fra myndighetene, enten det er på kommunalt plan, fylkesnivå eller i departementene. I tillegg er det viktig å ha oversikt over det regelverket man må forholde seg til ved ulike tiltak innen næringen. NORSKOG har bred erfaring med myndighetskontakt av høyst forskjellig karakter, og bistår daglig våre medlemmer og kunder i denne type arbeid. Stadig flere blir oppmerksomme på betydningen av et profesjonelt forhold til denne delen av et prosjekt.

Kontakt Yngve Holth
 

Bransjenytt fra inn- og utland