Du er her: Tema / Eiendomsutvikling / Mulighetsanalyser / ..

Mulighetsanalyser

Det er bare fantasien og markedet som setter grenser for hvordan naturgrunnlaget på en eiendom kan settes i produksjon. NORSKOG fokuserer på lønnsom utnyttelse av alle ressurser som finnes på en eiendom. Næringsutvikling i utmark er en sentral del av dette arbeidet, og vi har derfor bygget opp kompetanse på feltet.  Medlemsmassen i NORSKOG har også lang erfaring med å ta eiendommens samlede ressurser i bruk. Det samme gjelder organisasjonen, både faglig og næringspolitisk. NORSKOG er aktivt med i ulike utviklingsprosjekter for å styrke kunnskapsgrunnlaget for næringsutvikling i utmark. Vi driver også systematisk erfaringsutveksling mellom eiendommer som er aktive på dette området.  Vi bistår i prosessen fra tankestadiet til ferdige produkter. 

Merittlisten strekker seg fra jakt- og fiskebasert reiseliv, opplevelsesturisme og salg av tomter og hytter, til omsetning av geologiske forekomster og kraftproduksjon. Dette har også preget både fagmiljøet og næringspolitikken i organisasjonen, der hensynet til de samlede ressursene på en eiendom har stått i høysetet.

Konsulentmiljøet i NORSKOG har kompetanse og praktisk erfaring med naturbasert produktutvikling, og har bistått kunder både i Norge og utenlands på dette fagfeltet.

Mulighetsanalyser med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser, marked og offentlige rammebetingelser er et av de produktene NORSKOG kan tilby.

NORSKOG bidrar også i konseptutvikling for naturbasert reiseliv, administrative modeller, avtaleverk osv. NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU prosjekter rundt tilleggsnæringene, og dekker fagspekteret fra kartlegging og plan til realisering og drift.  

Her kan du se eksempel på en mulighetsstudie utarbeidet av NORSKOG som en del av et prosjekt gjennomført i Kragerøvassdraget.

Relatert til utmark tilbyr NORSKOG tjenester innen bl.a.:

·         Prising av jakt / jaktprodukter

·         Digitale temakart (Jakt, fiske, vilt, m.m.) på PC, GPS og smarttelefon

·         Eiendomsutvikling og mulighetsanalyser

·         Markedsvurderinger

·         Prosjektutvikling

·         Nettverksbygging innen næringsutvikling i utmark

·         Forvaltning av vilt- og fiskeressurser

·         Forvaltningsplaner for fisk og vilt.

·         Kurs: Jakt- og fiskeguiding, salg av tilrettelagte opplevelser, økonomistyring m.m.

·         Utvikling av tilrettelagte jaktopplegg

·         Utvikling av innlandsfiske som næring

·         Markedsføring av utmarksprodukter, design av annonser og kampanjer

 

Bransjenytt fra inn- og utland