Du er her: Tema / Forvaltning / Jakt- og fiskeforvaltning / ..

Jakt- og fiskeforvaltning

Jakt og fiskeressursene er viktige for mange eiendommer, og det er derfor viktig at disse forvaltes på en best mulig måte. I tillegg til å jobbe for best mulig rammevilkår innen jakt og fiskeforvaltning kan NORSKOG også bidra direkte i forvaltningsrettede spørsmål og aktiviteter. NORSKOG lager bl.a. forvaltningsplaner for fisk- og vilt, administrative modeller, avtaleverk osv.

 

 

NORSKOG har for øvrig gjennomført og er delaktig i ulike FoU prosjekter rundt jakt og fiskeforvaltning, og dekker fagspekteret fra kartlegging og planlegging til realisering og drift av vilt og fiskeområder. 

Jakt og fiskeforvaltning krever initiativ og pågangsmot. Ved hjelp av våre konsulenter og et bredt kontaktnett kan vi skreddersy opplegg som styrker din forvaltning og dine produkter i forhold til andre i markedet. Bruk av ny teknologi står sentralt i virksomheten.

Relatert til utmark tilbyr NORSKOG tjenester innen bl.a.:

·         Prising av jakt / jaktprodukter

·         Digitale temakart (Jakt, fiske, vilt, m.m.) på PC, GPS og smarttelefon

·         Eiendomsutvikling og mulighetsanalyser

·         Markedsvurderinger

·         Prosjektutvikling

·         Nettverksbygging innen næringsutvikling i utmark

·         Forvaltning av vilt- og fiskeressurser

·         Forvaltningsplaner for fisk og vilt.

·         Kurs: Jakt- og fiskeguiding, salg av tilrettelagte opplevelser, økonomistyring m.m.

·         Utvikling av tilrettelagte jaktopplegg

·         Utvikling av innlandsfiske som næring

·         Markedsføring av utmarksprodukter, design av annonser og kampanjer

 

Bransjenytt fra inn- og utland