Du er her: Tema / Selge skog / Landskapsplan / ..

Landskapsplan

En landskapsplan er et nyttig verktøy for å holde oversikt og samordne alle hensyn som skogeieren bør ta.

Skogeiere med over 10. 000 dekar produktiv skog i en teig plikter ihht. Norsk PEFC Skogstandard å ivareta landskapsøkologiske hensyn. Disse hensyn skal nedfelles i et plandokument eller en landskapsplan.

Landskapsplan

NORTØMMER kan bistå med hjelp eller kurs til planarbeidet. Kontakt miljøansvarlig Tormod Dale på tlf 95 87 33 85.

NORSKOG har laget en brosjyre som beskriver hva en landskapsplan bør inneholde.

NORSKOG har utarbeidet en disposisjon som du kan benytte når du skal lage landskapsplan.

Eksempel på ferdig utarbeidet plan kan fås ved henvendelse til miljøansvarlig.

 

 

Bransjenytt fra inn- og utland