Ansatte

Ansatte i NORTØMMER

For spørsmål om priser / leveringsbetingelser, kontakt din lokale megler.

FINN RELEVANTE VIRKESKJØPERE I DITT FYLKE

VIRKESKJØPERE AUST-AGDER / VEST-AGDER

Lloyd Gundersen

Regionssjef/Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

+ 47 41 32 00 32


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef /Virkeskjøper Aust-Agder, Vest-Agder

Rune Kile

Virkeskjøper Aust-Agder

+ 47 90 62 51 06


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Aust-Agder

Roger Abusland

Virkeskjøper Vest-Agder. Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Hægebostad og Kvinesdal.

+ 47 97 74 94 66


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Vest-Agder. Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Hægebostad og Kvinesdal.

Uwe Rutzen

Skogkulturkoordinator Agder

+ 47 90 09 55 58


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Agder

VIRKESKJØPERE AKERSHUS

Ulf Erlandsson

Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

+47 94 83 36 65


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Narve Opsahl

Virkeskjøper Akershus og Oslo

+ 47 90 16 40 67


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Akershus og Oslo

Glenn Robert Elverhøy

Virkeskjøper Indre Østfold og Aurskog - Høland

+ 47 90 02 77 40


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Indre Østfold og Aurskog – Høland

VIRKESKJØPERE BUSKERUD

Karin Bang

Regionsleder og Virkeskjøper i Buskerud: Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Hallingdal og Jevnaker.

+ 47 91 24 29 80


Oppgaver og fagfelt:
Regionsleder og Virkeskjøper i Buskerud: Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Hallingdal og Jevnaker. (kontorsted Hønefoss)

Thomas Brethvad

Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Drammen og Notodden

+ 47 41 37 90 77


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Drammen og Notodden

Aashild Bang

Skogkulturkoordinator Buskerud

+ 47 46 92 15 23


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Buskerud

VIRKESKJØPERE HEDMARK

Håkon Skaraberget

Regionsleder – Oppland og Hedmark Nord

+ 47 91 72 06 58


Petter Kjendalen

Virkeskjøper – Elverum, Våler, Stange og Løten

+ 47 99 26 86 44


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper – Elverum, Våler, Stange og Løten

Hans Wimmer

Virkeskjøper - Hedmark nord

+ 47 91 16 66 60


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen.

Øystein Holtmoen

Virkeskjøper Grue, Åsnes og Våler

+ 47 99 25 89 86


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Grue, Åsnes og Våler

Simen Skavern

Virkeskjøper – Elverum ogTrysil

+ 47 94 89 57 94


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper – Elverum og Trysil

Jenny Esbjørnsen

Lærling

+ 47 90 68 69 11


Oppgaver og fagfelt:
Lærling

Ulf Erlandsson

Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

+47 94 83 36 65


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Henrik Tvengsberg

Virkeskjøper i Grue og Kongsvinger.

+ 47 46 88 75 78


Pål-Arne Løfsgaard

Virkeskjøper i Odalen og Nes.

+ 47 48 18 41 06


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Odalen og Nes.

Ole Harald Løvenskiold Kveseth

Skogkulturansvarlig NORTØMMER, Skogkulturkoordinator Hedmark

+ 47 91 79 97 23


Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av ungskogpleie, markberedning og planting i Hedmark.
Utsyning av stamblokk.

VIRKESKJØPERE HORDALAND

Jens Manger

Regionssjef Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Virkeskjøper Hordaland

+ 47 48 05 22 28


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland

Marte Storebø

Skogkulturkoordinator Vest

+ 47 41 57 08 53


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Vest

Gunvor Krogh Harestad

Transportleder Vest

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Transportleder Vest

VIRKESKJØPERE MØRE OG ROMSDAL

Arvid Eriksen

Regionssjef Trøndelag, Midt Norge og Møre. Virkeskjøper Sør Trøndelag

+ 47 90 36 01 63


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Trøndelag, Midt Norge og Møre. Virkeskjøper Sør Trøndelag

Ivar Egil Gjøra

Virkeskjøper Møre og Romsdal

+ 47 47 34 46 19


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Møre og Romsdal,

Andreas Helbæk

Virkeskjøper Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

+ 47 45 44 37 81


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Eivind Skinderhaug

Virkeskjøper Trøndelag og Møre og Romsdal

+ 47 95 03 58 80


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag og Møre og Romsdal

Gunvor Krogh Harestad

Transportleder Vest

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Transportleder Vest

VIRKESKJØPERE OPPLAND

Håkon Skaraberget

Regionsleder – Oppland og Hedmark Nord

+ 47 91 72 06 58


Arne Evjen Fønhus

Virkeskjøper Nordre Gjøvik, Valdres og Nordre Land

+ 47 48 08 74 93


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Nordre Gjøvik, Valdres og Nordre Land

Endre Granum

Virkeskjøper Hadeland, Søndre Land, Vestre Toten.

+ 47 91 19 07 01


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Hadeland, Søndre Land, Vestre Toten. (kontorsted Dokka)

Håvard Granskogen

Virkeskjøper Lillehammer region og Gudbrandsdal

+ 47 95 94 66 61


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Lillehammer region og Gudbrandsdal
Besøksadresse:
Kongsvegen 328, 2636 Øyer

Markus Nybråten Andersen

Virkeskjøper og skogkultur Ringsaker

+ 47 94 78 67 75


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper og skogkultur Ringsaker

VIRKESKJØPERE ROGALAND

Jens Manger

Regionssjef Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Virkeskjøper Hordaland

+ 47 48 05 22 28


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland

Tarjei Mikkelsen

Virkeskjøper Rogaland, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar og Tysnes.

+ 47 93 01 44 81


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Rogaland, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar og Tysnes.

Ulrik Junker Dehn

Virkeskjøper Rogaland

+ 47 90 40 87 84


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Rogaland

Gunvor Krogh Harestad

Transportleder Vest

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Transportleder Vest

VIRKESKJØPERE SOGN OG FJORDANE

Jens Manger

Regionssjef Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Virkeskjøper Hordaland

+ 47 48 05 22 28


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Hordaland

Gunvor Krogh Harestad

Transportleder Vest

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Transportleder Vest

VIRKESKJØPERE TRØNDELAG

Arvid Eriksen

Regionssjef Trøndelag, Midt Norge og Møre. Virkeskjøper Sør Trøndelag

+ 47 90 36 01 63


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Trøndelag, Midt Norge og Møre. Virkeskjøper Sør Trøndelag

Odd-Are Sandhaugen

Virkeskjøper Trøndelag nordre del. Skogkulturansvarlig midt Norge

+ 47 91 80 11 25


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag nordre del. SKigkulturansvarlig midt Norge

Sigbjørn Jenssen

Virkeskjøper Trøndelag

+ 47 48 21 19 18


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Andreas Helbæk

Virkeskjøper Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

+ 47 45 44 37 81


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag

Eivind Skinderhaug

Virkeskjøper Trøndelag og Møre og Romsdal

+ 47 95 03 58 80


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Trøndelag og Møre og Romsdal

VIRKESKJØPERE TELEMARK

Jørn Elvig

Virkeskjøper Telemark - Vestfold

+ 47 95 75 18 22


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Telemark – Vestfold

Thomas Brethvad

Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Drammen og Notodden

+ 47 41 37 90 77


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Drammen og Notodden

VIRKESKJØPERE VESTFOLD

Jørn Elvig

Virkeskjøper Telemark - Vestfold

+ 47 95 75 18 22


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Telemark og Vestfold.

Thomas Brethvad

Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Drammen og Notodden

+ 47 41 37 90 77


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Buskerud, Vestfold, Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Drammen og Notodden

VIRKESKJØPERE ØSTFOLD

Ulf Erlandsson

Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

+47 94 83 36 65


Oppgaver og fagfelt:
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark Sør. Virkeskjøper Kongsvinger, Eidsskog og Odalen.

Bjørn Frøland

Virkeskjøper Østfold - Follo

+ 47 48 21 28 99


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper i Follo og Ytre Østfold.

Øystein Koht Norbye

Virkeskjøper Indre Østfold, Rakkestad, Eidsberg, Trøgstad og Marker

+ 47 91 39 66 91


Oppgaver og fagfelt:
Operativ tømmeromsetning

Glenn Robert Elverhøy

Virkeskjøper Indre Østfold og Aurskog - Høland

+ 47 90 02 77 40


Oppgaver og fagfelt:
Virkeskjøper Indre Østfold og Aurskog – Høland

VIRKESKJØPERE SKOGKULTUR

Ole Harald Løvenskiold Kveseth

Skogkulturansvarlig NORTØMMER, Skogkulturkoordinator Hedmark

+ 47 91 79 97 23


Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av ungskogpleie, markberedning og planting i Hedmark.
Utsyning av stamblokk.

Aashild Bang

Skogkulturkoordinator Buskerud

+ 47 46 92 15 23


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Buskerud

Marte Storebø

Skogkulturkoordinator Vest

+ 47 41 57 08 53


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Vest

Uwe Rutzen

Skogkulturkoordinator Agder

+ 47 90 09 55 58


Oppgaver og fagfelt:
Skogkulturkoordinator Agder

ADMINISTRASJON

Per Kveseth

Daglig leder

+ 47 90 13 33 07


Oppgaver og fagfelt:
Daglig leder NORTØMMER

Vegar Strand

Økonomisjef

+ 47 95 20 90 39


Oppgaver og fagfelt:
Regnskap, rapportering, fordringsoppfølging, administrasjon og prosesser.

Christopher Rolsdorph

IT-sjef

+ 47 41 64 08 40


Oppgaver og fagfelt:
IT-sjef

Nina Lilleeng

Miljø- og Kvalitetssjef

+ 47 97 61 65 68


Oppgaver og fagfelt:
Miljø- og Kvalitetssjef

Knut Jacobsen Melum

Markedssjef

+ 47 94 89 60 07


Oppgaver og fagfelt:
Markedssjef

Martin Storberget

Entreprenøroppfølger

+ 47 413 47 704


Oppgaver og fagfelt:
Oppfølging av entreprenører og virkeskjøper

Frode Fjærtoft

Tømmerkonsulent

+ 47 99 50 66 46


Oppgaver og fagfelt:
Tømmerkonsulent

Erling Herland

Controllèr

+ 47 91 51 84 43


Oppgaver og fagfelt:
Logistikk massevirke

Mariann Myklebust

Logistikksjef

+ 47 93 40 84 00


Oppgaver og fagfelt:
Logistikk

Even Stålem

Transportleder

+ 47 90 36 79 94


Oppgaver og fagfelt:
Transportleder Tidligere Hedmark fra Våler og sørover.
Oslo, tidligere Akershus (Unntatt MEV).
Tidligere Østfold.
Kommuner i Viken fylke: Modum, Lier, Drammen, Asker, Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag.
Telemark og Vestfold fylke

Gitte Rudstaden

Transportleder

+ 47 95 28 93 58


Oppgaver og fagfelt:
Transport Tidligere Hedmark fra Stange, Løten, Elverum og nordover
Tidligere Oppland
MEV sine eiendommer
Kommuner i Viken fylke: Lunner, Jevnaker, Ringerike, Flå, Nes, Ål, Gol, Hemsedal, Hol, Nore og Uvdal, Sigdal, Krødsherad.

Gunvor Krogh Harestad

Transportleder Vest

+ 47 97 67 50 01


Oppgaver og fagfelt:
Transportleder Vest

Merete Houmb

Oppgjørsansvarlig

+ 47 92 05 34 08


Oppgaver og fagfelt:
Oppgjør, skogavgift, logistikk oppfølging båt.

Lisbeth Skibness

Regnskap/kontormedarbeider

+ 47 99 54 06 38


Oppgaver og fagfelt:
Regnskap/kontormedarbeider

Eva Langdalen

Kontor/resepsjon

+ 47 90 47 80 00


Oppgaver og fagfelt:
Kontor/ resepsjon

Kristine Jacobsen

Jurist

+ 47 41 66 12 67


Oppgaver og fagfelt:
Jurist

SkogeierWeb