Miljøpolitikk

MILJØ

Miljøpolitikk

NORTØMMER skal synliggjøre sitt miljøengasjement ved å være deltakende i et systematisk arbeid der målet er å forbedre egen virksomhet og tømmerleverandørenes miljøpåvirkning.

Miljøpolitikk for NORTØMMER

NORTØMMER skal synliggjøre sitt miljøengasjement ved å være deltakende i et systematisk arbeid der målet er å forbedre egen virksomhet og tømmerleverandørenes miljøpåvirkning.

Ved å følge norske og internasjonale lover, Norsk PEFC skogsertifiseringssystem og allmene normer for redelig adferd vil NORTØMMER fremme et bærekraftig skogbruk, hvor hensyn til natur, klima, friluftsliv, helse og andre sosiale verdier balanseres med økonomisk verdiskaping.

NORTØMMER skal:

  • søke informasjon som kan øke kunnskapen om virksomhetens påvirkning på ytre miljø, helse og sikkerhet,
  • arbeide for å skape tillit til vårt miljøstyringssystem gjennom informasjon og åpenhet om miljøarbeidet
  • bidra til å øke skogbrukets potensial for å binde CO2 i skog og tre-baserte produkter for å begrense negative klimaendringer
  • med tydelighet, formidle innhold og krav i miljøarbeidet til egne medarbeidere, tømmerleverandører, entreprenører og andre kunder

Gjennom et system for sporbarhet i hele omsetningskjeden (Chain of Custody) skal våre kunder og markedet ha trygghet for at produktene vi leverer stammer fra skoger som er forvaltet bærekraftig.

For skogeiere som ønsker miljøytelser ut over krav som følger av lovgivning og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem, skal NORTØMMER legge til rette for gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Council FSC®, og omsetning gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering.

 

Vedtatt av styret i NORTØMMER AS august 2017.

Grunnleggende krav

Grunnleggende krav til virke som NORTØMMER kan kjøpe.

NORTØMMER ønsker å være en seriøs samarbeidspartner for skogeiere og skogindustri, som tar det nødvendige samfunnsansvar som forventes av en ansvarlig næringsaktør i skogsektoren.

NORTØMMER innehar ulike miljøsertifikat som styrer vårt innkjøp av tømmer. Sertifikatene bygger på noe ulike standarder, men alt tømmer som vi kjøper skal som et minimum oppfylle følgende krav:

  • Vi kjøper ikke virke fra illegal hogst.
  • Vi kjøper ikke virke som i sin produksjon bygger manglende overholdelse av tradisjonelle og sivile menneskerettigheter.
  • Vi kjøper ikke virke fra skog av høye bervaringsverdier.
  • Vi kjøper ikke virke fra, eller på annen måte bidrar til omlegging av naturskog til plantager.
  • Vi kjøper ikke virke fra, eller på annen måte bidrar til bruk av genmodifiserte trær.

Elverum 28. juni 2014

Per Kveseth

Daglig leder.

SkogeierWeb