MILJØ

Miljøpolitikk

NORTØMMER skal synliggjøre sitt miljøengasjement ved å være deltakende i et systematisk arbeid der målet er å forbedre egen virksomhet og tømmerleverandørenes miljøpåvirkning.

Miljøpolitikk for NORTØMMER

NORTØMMER skal gjennom kontinuerlig forbedring arbeide for å være blant de beste aktørene i norsk skogbruk på sikring av klima og miljøverdier knyttet til den utøvende virksomhet.

I tillegg til å følge norske og internasjonale lover og allmenne normer for redelig adferd skal NORTØMMER aktivt følge opp Norsk PEFC skogstandard og fremme et bærekraftig lønnsomt skogbruk, hvor hensyn til natur, klima, friluftsliv, helse og andre sosiale verdier balanseres med økonomisk verdiskaping.

 

NORTØMMER skal:

  • Arbeide for økt kompetanse i hele organisasjonen om skogbrukets mulige påvirkning på miljø, klima og friluftsliv.
  • Drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og forbedre de samlede klima og miljøeffekter av det skogbruk som utøves.
  • Arbeide for alminnelig tillit til vårt miljøstyringssystem gjennom praktisering av stor grad av åpenhet om relevant miljøinformasjon.
  • Arbeide for rasjonell integrering av skogstandard og HMS med annet kvalitetssikringsarbeid i alle ledd i produksjonskjeden.

 

Gjennom et system for sporbarhet i hele omsetningskjeden (Chain of Custody) samt etterlevelse av FSC® CW krav til risikobegrensende tiltak, skal våre kunder og markedet ha trygghet for at produktene vi leverer stammer fra skoger som er forvaltet bærekraftig.

For skogeiere som ønsker miljøytelser ut over krav som følger av lovgivning og Norsk PEFC skogsertifiseringssystem, skal NORTØMMER legge til rette for gruppesertifisering innenfor Forest Stewardship Council FSC® (SA-FM/COC-002823), og omsetning gjennom tilsvarende sporbarhets-sertifisering.

 

 

Vedtatt av styret i NORTØMMER AS juni 2020.

Grunnleggende krav

Grunnleggende krav til virke som NORTØMMER kan kjøpe.

NORTØMMER ønsker å være en seriøs samarbeidspartner for skogeiere og skogindustri, som tar det nødvendige samfunnsansvar som forventes av en ansvarlig næringsaktør i skogsektoren.

NORTØMMER innehar ulike miljøsertifikat som styrer vårt innkjøp av tømmer. Sertifikatene bygger på noe ulike standarder, men alt tømmer som vi kjøper skal som et minimum oppfylle følgende krav:

  • Vi kjøper ikke virke fra illegal hogst.
  • Vi kjøper ikke virke som i sin produksjon bygger manglende overholdelse av tradisjonelle og sivile menneskerettigheter.
  • Vi kjøper ikke virke fra skog av høye bervaringsverdier.
  • Vi kjøper ikke virke fra, eller på annen måte bidrar til omlegging av naturskog til plantager.
  • Vi kjøper ikke virke fra, eller på annen måte bidrar til bruk av genmodifiserte trær.

Elverum 28. juni 2014

Per Kveseth

Daglig leder.