Planting

TJENESTER

Nortømmer tilbyr planting

Vi har plantemannskap med stor erfaring og kunnskap, samt gode leverandører av plantematriale. Planting kan finansieres med midler fra skogfond.

Fremtidsskogen skapes av det vi gjør i dag. Det er mange funksjoner som skal ivaretas fra volumproduksjon til karbonbinding. Samtidig skal fremtidsskogen tåle utfordringer vi ikke ser i dag. Spesielt i forhold til endret klima, med økt fuktighet, høyere temperatur, mer vind og insekter. Riktig og resistent plantemateriale med optimal tetthet er beste sikkerhet for den langsiktigheten som er grunnmuren i profesjonell skogforvaltning. Dagens økonomiske virkemidler er utformet over samme tanke, og gjør det gunstig å gjøre det rette. NORTØMMER formidler det fremste av plantemateriale, gjør plantejobben og bistår skogeier i den økonomiske planleggingen. Vi er der for deg også når den siste tømmerbilen har dratt.HAR DU SPØRSMÅL? RING OSS PÅ 90 47 80 00

SkogeierWeb