TJENESTER

Nortømmer tilbyr planting

Vi har plantemannskap med stor erfaring og kunnskap, samt gode leverandører av plantematriale. Planting kan finansieres med midler fra skogfond.

Fremtidsskogen skapes av det vi gjør i dag. Det er mange funksjoner som skal ivaretas fra volumproduksjon til karbonbinding. Samtidig skal fremtidsskogen tåle utfordringer vi ikke ser i dag. Spesielt i forhold til endret klima, med økt fuktighet, høyere temperatur, mer vind og insekter. Riktig og resistent plantemateriale med optimal tetthet er beste sikkerhet for den langsiktigheten som er grunnmuren i profesjonell skogforvaltning. Dagens økonomiske virkemidler er utformet over samme tanke, og gjør det gunstig å gjøre det rette. NORTØMMER formidler det fremste av plantemateriale, gjør plantejobben og bistår skogeier i den økonomiske planleggingen. Vi er der for deg også når den siste tømmerbilen har dratt.HAR DU SPØRSMÅL? RING OSS PÅ 90 47 80 00