OM NORTØMMER

NORSKOG ble etablert av aktive skogeiere i 1950. I 1998 valgte NORSKOG å legge sin tømmeromsetning ut i et eget datterselskap for å rendyrke tømmeromsetningen og med et klart mål om å øke konkurransen i tømmermarkedet til nytte for skogeierne.

Styret

Styret i Nortømmer består av styreleder Arne Rørå, nestleder Even Bergseng, styremedlemmer Erik Veiby, Terje Kristoffersen, Jan Henrik Opsahl og ansattrepresentant Petter Kjenndalen.

 

Omsetning

Nortømmer har hatt en jevn og god vekst siden etableringen. I løpet av omlag 20 år har tømmeromsetningen i NORSKOG/NORTØMMER økt fra ca 300.000 kubikkmeter i året opp til forventede 1,7 millioner kubikkmeter i 2017.

En slik markedsutvikling er et godt og tydelig bevis på at skogeierne verdsetter vår kvalitet, gode priser og service. Denne rekordveksten ville ikke vært mulig uten at vi over tid har hatt markedets beste priser. Kundenes tale er klar og kundene har alltid rett.

 

Lokalisering

NORTØMMER har sitt hovedkontor i Elverum, samt distriktskontorer i forskjellige geografier.

 

Fleksibilitet

Fordi vi opererer i hele Norge, har vi god oversikt over hvilke muligheter som finnes til enhver tid. For NORTØMMER er det viktig å finne de virkeskjøperne som betaler best for nettopp den skog som du som skogeier skal avvirke. Vi er fleksible mhp. å flytte volumer, flytte driftsapparat og finne løsninger som passer leverandøren. Vi kan også inngå rotkontrakter.

 

Enkel administrasjon

Vi oppfordrer skogeier til å delta aktivt av planlegging og drift på egen eiendom. Der det er ønskelig kan vi ta planlegging og organisering av tømmerdrift.

 

Tjenester og kunnskap

I likhet med andre tømmerkjøpere, tilbyr vi nettbaserte løsninger til skogeier, der skogeier kan følge med på egne innmeldinger, innmålt tømmer, oppgjørsfakturaer osv.

Ved behov for faglig veiledning (planlegging, utmarksutnyttelse, skatt/økonomi, ungskogpleie m.m) har vi mulighet til å trekke inn NORSKOGs konsulentavdeling, Norges beste fagmiljø innen operativt skogbruk, skatt og skogøkonomi.

 

KONTAKT OSS