TJENESTER

Vi tilbyr en rekke konsulenttjenester

For å ta gode beslutninger må man ha tilstrekkelig kunnskap og riktige analyser. NORSKOG har bred erfaring fra inn- og utland og kan gi kunden en best mulig informasjon omkring marked, skatt og andre relevante forhold. NORSKOG tilbyr skreddersydde tjenester og kan levere alt fra totalforvaltning av eiendommer og til bistand på enkeltprosjekter. En best mulig forvaltning av eiendommer og verdier handler om å ta riktige beslutninger på rett tidspunkt. NORSKOG kan bistå deg i dette.