Nortømmer opererer i hele Norge

Kjøper

1900

tusen m3


tømmer i året

Hogger

23

tusen


trær om dagen

Planter

5.5

milloner


planter i året

Aktiv i

21

år


med tømmeromsetning

NYTT FRA NORTØMMER

no record found !!

Vi kan delta aktivt i din planlegging og drift!