NORTØMMER - På skogeierens side for økt konkurranse i markedet.

Denne siden er ikke laget for telefoner og den kan derfor fremstå som mindre brukervennlig for deg som leser dette på en telefon. Vi anbefaler deg å åpne sidenpå en PC / Mac eller nettbrett.

Nytt fra NORTØMMER

01.12.2016

Husk skogfondsrefusjon

Har du refusjonskrav som skal registreres i skogfondssystemet for 2016 så haster det.

Les mer »

NORSKOG - på skogeierens side!

En tømmerhogst i Krødsherad har i den siste tiden vært forsøkt stoppet av naturvernorganisasjonene. Miljøvernministeren er enig med NORSKOG om at det ikke er grunnlag for å stanse hogsten ved å benytte myndighetsvern i denne saken. NORSKOG er fornøyde med at grunneierretten står sterkt i Norge.

Frivillig vern skal fortsatt være frivillig!

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

Del denne siden: