NORTØMMER - På skogeierens side for økt konkurranse i markedet.

Denne siden er ikke laget for telefoner og den kan derfor fremstå som mindre brukervennlig for deg som leser dette på en telefon. Vi anbefaler deg å åpne sidenpå en PC / Mac eller nettbrett.

Nytt fra NORTØMMER

19.10.2016

NORSKOG har vært på høring i næringskomiteen

SKOG22 som representerte en samlet verdikjede, herunder et samlet landbruk, understreket behovet for et dynamisk eiendomsmarked. Hensikten er å få passivt forvaltede eiendommer til aktive drivere som høster av ressursene og forsyner verdikjeden med råstoff.

Les mer »

NORSKOGs kommentarer til Regjeringens Skogmelding

I dag la Landbruks- og matminister Jon Georg Dale frem Regjeringens Skogmelding. Denne meldingen har skog- og trenæringen ventet på i lengre tid og det har vært knyttet store forventninger til den. Vedlagt følger NORSKOGs kommentarer til innholdet i meldingen.

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

Del denne siden: