NORTØMMER - På skogeierens side for økt konkurranse i markedet.

Denne siden er ikke laget for telefoner og den kan derfor fremstå som mindre brukervennlig for deg som leser dette på en telefon. Vi anbefaler deg å åpne sidenpå en PC / Mac eller nettbrett.

Nytt fra NORTØMMER

11.05.2016

God overgangsordning presentert i revidert Nasjonalbudsjett

I dag kom beskjeden om at det blir en ny overgangsordning for skogeiere som gikk ut av virksomhetsbegrepet . For disse skogeierne som gikk ut av gjennomsnittsligningen ved årsskiftet ville vedtaket fra Statsbudsjettet i fjor ført til at mange ville få vesentlig høyere skatt.

Les mer »

Skog defineres som "arbeidene kapital" !

Da er det avgjort. Finanskomiteen har definert skog til å falle under definisjonen "arbeidene kapital". Det innbærer 20 % rabatt på formuesverdien. Dette er en seier for skogbruket, sier Benthe Løvenskiold fornøyd.

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

Ny side om frivillig vern av skog

Ønsker du å vite mer om frivillig vern av skog. Frivillig vern er et gratis tilbud til skogeiere. Det er også en ordning kun for de som selv ønsker det!! 

Del denne siden: