Nortømmer opererer i hele Norge

Kjøper

1700

tusen m3


tømmer i året

Hogger

20

tusen


trær om dagen

Planter

3

milloner


planter i året

Aktiv i

20

år


med tømmeromsetning

Vi kan delta aktivt i din planlegging og drift!

SkogeierWeb