NORTØMMER - På skogeierens side for økt konkurranse i markedet.

Denne siden er ikke laget for telefoner og den kan derfor fremstå som mindre brukervennlig for deg som leser dette på en telefon. Vi anbefaler deg å åpne sidenpå en PC / Mac eller nettbrett.

Nytt fra NORTØMMER

06.06.2016

NORSKOGs høringssvar på landbruksbeskatningen

Finansdepartementet foreslår å erstatte dagens gjennomsnittsligning med en ny "Tømmerkonto".

Les mer »

God overgangsordning presentert i revidert Nasjonalbudsjett

I dag kom beskjeden om at det blir en ny overgangsordning for skogeiere som gikk ut av virksomhetsbegrepet . For disse skogeierne som gikk ut av gjennomsnittsligningen ved årsskiftet ville vedtaket fra Statsbudsjettet i fjor ført til at mange ville få vesentlig høyere skatt.

Les mer »

Bransjenytt fra inn- og utland

Del denne siden: