TJENESTER

Vi bistår med sluttavvirkning og tynning

Tynning er en av de viktigste og samtidig mest lønnsomme tiltak for at skogen skal utvikles på en verdifull måte. Et godt skjøttet bestand, med utført ungskogpleie og gjennomført tynningsprogram gir gode inntekter og lave driftspriser når det skal sluttavvirkes. Nortømmer tilbyr godt kvalifiserte entreprenører til sluttavvirkning og tynning.

Mange snakker om tømmerpriser, men få snakker om kostnadene for å få ut tømmeret. For skogeier er dette to sider av samme sak – det nytter lite med gode tømmerpriser hvis driftskostnadene spiser opp fortjenesten. NORTØMMER eier et eget veltrimmet entreprenørapparat, og kjenner derfor både prisene og forutsetningene for prisdannelse på pulsen. Vi inngår i tillegg avtaler med de entreprenørene som vi ut fra strenge kriterier har vurdert som toppkvalifiserte for oppgaven. Vårt mål er høy rotnetto for skogeier. Derfor har vi like skarpt fokus på driftskostnader som på tømmerpris. Det samme har våre profesjonelle eiere – det er nettoen som teller.


HAR DU SPØRSMÅL? RING OSS PÅ 90 47 80 00