TJENESTER

Ungskogpleie er en investering som gir økt lønnsomhet ved tynning og hogst

Ungskogpleie kan finansieres med skogfond og i de fleste kommuner gis det også statsbidrag. Nortømmer har lang erfaring og kompetanse innen ungskogpleie. Kontakt våre skogkulturkoordinatorer for bestilling.

Verdien i skog avhenger mye av kvaliteten på tømmeret og driftsforholdene. Sorteringsjobben man gjør gjennom ungskogpleien er ofte undervurdert, noe som svekker veksten for de beste trærne og øker samtidig driftskostnadene. Bevisste skogeiere tar denne jobben på alvor. De øknomiske ordningene for slike investeringer er gunstige, og er en god investering i framtidsskogen. Det er avgjørende for deg som eier at sorteringen av fremtidens virkeskapital er både kunnskapsbasert og effektiv. NORTØMMER tilbyr et kompetent apparat for å få jobben gjort raskt og fagmessig.

Jan Erik Kørra

Skogkulturkoordinator

+ 47 95 43 33 54


Oppgaver og fagfelt:
Koordinering av ungskogpleie, markberedning og planting i Hedmark.
Utsyning av stamblokk.

HAR DU SPØRSMÅL? RING OSS PÅ 90 47 80 00